0251-8224621

sekretariat@pesantrenalkahfi.com

Madrasah Aliyah Al Kahfi

Profil Madrasah Aliyah Al Kahfi

Info Madrasah

Target Lulusan

Struktur Madrasah

Ahmad Ibnu Ridwan, Lc.

Kepala Madrasah

Iksan, Lc.

Waka. Kurikulum

Dhiya Hadi Ridwanulloh, B.A.

Waka. Kesiswaan

 • Akademik : Lulus Ujian Sekolah,
  Pesantren, Praktek, dan Ujian Komprehensif
 • Pembinaan Akhlak & Ubudiyah Santri
 • Mampu membaca Alquran sesuai kaidah tajwid
 • Memiliki hafalan Alquran minimal 3 juz (wajib)
 • Peminatan Kelompok Tahfidz Takhasus (pilihan),
  target hafalan minimal 15 juz selama 3 tahun
 • Masuk perguruan tinggi yang memiliki grade
  baik, di dalam dan luar negeri.
 • Mengenal dan memahami ilmu-ilmu agama
  dengan baik dan benar.
 • Hafal beberapa matan ilmu ( Hadits Arba’in,
  Matan Tuhfah, Jurmiyah dan Amsilah Tasrifyah).

Madrasah Aliyah Al Kahfi memadukan antara Kurikulum Kemenag dan Kurikulum Khas Kepesantrenan (Ilmu-ilmu Bahasa Arab dan Ilmu-Ilmu Syar’i).

Ekstrakurikuler Madrasah Aliyah Al Kahfi Ekskul Wajib : Pramuka dan Beladiri Thifan Po-Khan Ekskul Pilihan

 1. Pramuka (Wajib)
 2. Beladiri (Wajib)
 3. Panahan
 4. Tataboga
 5. Nasyid
 6. Kaligrafi
 7. Arabic Club
 8. English Club
 9. Public Speaking
 10. Qiraatul Kitab
 11. Hadrah
 12. Multimedia

Kegiatan Wisata Madrasah Aliyah Al Kahfi Setiap tahun Madrasah Aliyah Al Kahfi menyelenggarakan kegiatan wisata Santri sebagai berikut: Renang : satu kali dalam sebulan (ke kolam renang terdekat di luar Pesantren) Field Trip : tiga kali dalam setahun setelah UAS dan UTS. bentuk kegiatan

 • Rihlah Ilmiyyah
 • Daurah Lughawiyyah
 • Daurah Syar’iyyah
 • Islamic Book Fair
 • Mukhayyam
 • Pekan Umroh
 • Ansyithah Lughawiyyah
 • Education Festival
 • Goes To Campus : UIN, UI, LIPIA, UAI, IIQ, UII, UGM, UNJ, UAD, UMY dll.
 • Kunjungan : Rumah Fiqih, LPPOM MUI, Baznas dll.

Buku rujukan dan pegangan Santri Madrasah Aliyah Al Kahfi

 1. Buku Paket Kemenag (PAI & Bahasa Arab)
 2. Khas Pesantren (Bahasa Arab)
  • Bahasa Arab : Alarabiyyah Baina Yadaika
  • Nahwu : Syarah Alifiyah
  • Sharaf : Modul Azhary
  • Balaghah : Silsilah Ta’lim (LIPIA)
  • Al Qira’ah : Silsilah Ta’lim (LIPIA)
  • At Ta’bir : Silsilah Ta’lim (LIPIA)
  • Al Insya : Modul Azhary
 3. Khas Pesantren
  • Akidah : Jauharatu Tauhid
  • Fikih : Fathul Qarib
  • Tajwid : Bughyatu Thalibin
  • Akhlak : Ta’lim Muta’alim
  • Manthiq : As Sullam
 • Juara 1 Speech Nuclears 2023
 • Juara 1 Kompetisi Bahasa Arab MGMP Nasional Kab. Bogor 2021
 • Juara 1 Adzan Marunt 2022
 • Juara 1 Pidato Marunt 2022
 • Juara 1 Fotografi Nufifest 2022
 • Juara 1 MHQ Syifest 2022
 • Juara 3 Olimpiade Sejarah Woke Festival 2023
 • Juara 2 Podcast Festival Quran Hawasi Yogya 2021
 • Juara 2 Da’i Muda Alphaseismic 2023
 • Juara 3 MHQ Woke Festival 2023
 • Juara 3 New Anchor 2022
 • Juara Nasyid Bintang 5 Baiturrahman 2021
 • Juara 3 Society Crown 2022
 • Juara 3 Taqdimul Qishah Aresta 2023
 •  Juara 3 Jelajah Masjid IFUN 2023
 • Juara 3 Pidato Bahasa Indonesia Wonderkind Tahun 2022 dan lain-lain